Elevator

Hvilke ejendomme har elevator?

Det er kun adressen Søvej 1A, 4140 Borup som har elevator.


Hvilke regler er der for elevatoren?

Som bruger af elevatoren skal regler og krav altid følges og overholdes for at sikre god og forsvarlig drift.

Elevatoren er kun til persontransport. Det betyder derfor, at det ikke er tilladt at anvende elevatoren til transport af møbler, varer eller lignende.


Hvad skal jeg gøre hvis elevatoren går i stå?

Såfremt elevatoren ikke starter og du er lukket inde i elevatoren skal nødproceduren på displayet i elevatoren følges, således nødopkaldet kan foretages og der opnås kontakt med alarmcentralen. Her skal du blot oplyse navn og adresse når du foretager nødopkaldet.
Såfremt elevatoren starter før den fornødne hjælp er ankommet på adressen, skal hjælpen omgående aflyses.

I tilfælde, hvor elevatoren sætter sig fast eller andet driftsstop opstår som følge af tilsidesættelse af forskrifterne, hvis nødopkaldsfunktionen misbruges eller ikke bliver tilbagekaldt, vil enhver udgift i den forbindelse, herunder udgiften til lifttekniker, transport m.v. blive opkrævet hos den/de ansvarlige beboere.