Endelig slutopgørelse (flytteafregningen)

Hvad indeholder slutopgørelsen?

Slutopgørelsen er en opgørelse over det økonomiske mellemværende mellem dig og os. I slutopgørelsen modregner vi eventuelle udgifter til istandsættelse og mangeludbedring i dit depositum. Har du skyldig husleje eller skyldige gebyrer vil disse også blive modregnet. Derudover tilbageholder vi et beløb til førstkommende forbrugsregnskab, såfremt dette ikke er modtaget ved udarbejdelsen af slutopgørelsen. Beløbet vi tilbageholder er angivet i din lejekontrakt og vil være 2000 kr. Beløbet afregnes og eventuelt restbeløb tilbagebetales til din konto.


Hvorfor tilbageholder vi et beløb til forbrugsopgørelsen?

Når du modtager din slutopgørelse, skal du være opmærksom på, at varmeregnskabet eller vandregnskabet ikke nødvendigvis er afsluttet, hvorfor du derfor kan få en afregning efterfølgende. Derfor tilbageholder vi 2000 kr. af dit depositum, for at kunne færdiggøre opgørelsen så snart vi modtager afregningen.

I din lejekontrakt kan du se, hvornår varmeregnskabet afsluttes. Sker din fraflytning per 1. april, og varmeregnskabet afsluttes per 1. marts, vil der gå mere end et år efter fraflytningen, før vi kan foretage den endelige opgørelse. Et varmeregnskab, der afsluttes 1. marts, vil typisk først være tilgængelig midt i maj måned.

Husk, du selv er ansvarlig for at afmelde lejemålet hos elselskabet.


Hvornår modtager jeg slutopgørelsen?

Vi udarbejder og sender slutopgørelsen på mail når vi har modtaget alle regninger og opgørelser jævnfør ovenstående. Når du modtager opgørelsen skal du blot underskrive den og sende den retur til os.

1) Skal der ikke udføres arbejder i dit lejemål, vil du få en flytteafregning ca. 3 uger fra den dato, hvor du ikke længere hæfter for at betale husleje (dvs. efter din opsigelsesperiode).

2) Skal der udføres istandsættelsesarbejder i lejligheden, vil der gå nogen tid, inden arbejderne er udført, og inden vi har modtaget regningerne fra håndværkerne. Derfor vil du typisk få flytteafregningen ca. 8-10 uger efter den dato, hvor du ikke længere hæfter for lejebetaling (dvs. efter din opsigelsesperiode).

3) Såfremt du har betalt aconto vand og varme kan der gå op til 2-3 måneder efter opsigelsesperiodens udløb før alle acontoopgørelser er modtaget.


Hvor meget får jeg tilbage i depositum?

Såfremt du 1) afleverer lejemålet i den aftalte stand jævnfør lejekontrakten, 2) at du ikke skal betale for istandsættelsesarbejder jævnfør fraflytningsrapporten 3) og ikke har udgifter, gebyrer og huslejer som du mangler at betale, så vil du modtage hele dit indbetalte depositum minus det tilbageholdte beløb til afregning af slutopgørelsen for vand og varme.