Før indflytningssynet

Du skal som ny beboer gøre følgende to ting inden vi kan afholde indflytningssynet. Du skal udfylde indflytningsblanketten og du skal tilmelde lejemålet til en valgfri el leverandør.

Hvad skal jeg gøre før indflytningssynet?1. Udfyld og returner indflytningsblanketten

Du er forpligtet til at udfylde og sende blanketten “Indflytningsblanketten” til os på vores mail før indflytningssynet.
Blanketten skal blot sikre, at vi har alle dine oplysninger inden du flytter ind hos os.
2. Du skal selv tilmelde dig til en valgfri el leverandør

Du skal selv opsige og oprette et abonnement på el hos din ønskede el levandør. Det betyder med andre ord, at vi IKKE kan tilmelde eller framelde på vegne af dig.

Hvornår skal jeg tilmelde mig?

Du skal fremsende din tilmeldingsaftale til os på mail senest 7 kalenderdage inden indflytningsdatoen, således vi kan se, at du har indgået en aftale med en el leverandør. Aftalen skal være effektiv fra og med indflytningsdatoen.


Hvad sker der hvis jeg ikke har valgt en el leverandør inden for fristen?

Såfremt du ikke har tilmeldt dig en valgfri el leverandør rettidigt jævnfør ovenstående, vil du blive opkrævet et gebyr jævnfør vores gebyrliste: Gebyrer

Såfremt du stadig ikke har tilmeldt dig en el leverandør inden indflytningsdatoen kan vi desværre ikke gennemføre indflytningen og indflytningssynet. Indflytningen kan først gennemføres når du har tilmeldt dig en leverandør og dokumenteret det. Efter tilmelding vil indflytningen blive foretaget inden for 48 timer.


Hvilke forhold skal jeg være opmærksom på hos leverandøren?

Det er vigtigt at du overholder tidsfristerne for til- og framelding hos leverandøren, så du undgår unødvendige opkrævninger.
Modtager leverandøren oplysningerne forsent kan der opstå et internt forhold mellem udflytter og indflytter, som de to parter skal håndtere uden leverandørens deltagelse. Derudover kan du risikere at blive pålagt et ekstra flyttegebyr. Hvilke tidsfrister der gælder for dig, kan din leverandør oplyse dig om. Det kan vi desværre ikke hjælpe dig med.


3. Inden du flytter ind i din nye bolig og indretter den, skal du sætte dig ind i vores generelle regler for boligen.