Forbrug og forbrugsregnskab

Betaling af forbrug af vand og varme

Opkrævningen af forbrug (vand og varme) afhænger af det specifikke lejemål og ejendommens tilslutningsmuligheder hos de respektive forsyningsselskaber, hvilket bestemmer om du selv kan afregne dit forbrug direkte med forsyningsselskaberne eller om det skal gå via os og dermed være a conto.

Vi benytter derfor enten a conto eller direkte afregning med forsyningsselskabet, som måderne hvorpå du kan afregne dit forbrug.

Direkte med forsyningsselskabet: Du afregner dit forbrug direkte til forsyningsselskabet. På den måde er vi ikke inde over afregningen. Du vil i sådanne tilfælde selv være ansvarlig for, at der sker betaling til forsyningsselskabet.

A conto: En a conto betaling er en betaling af et fastsat beløb, der betales som en forskudsbetaling med henblik på en senere endelig afregning. Hvis du som lejer betaler forbrug a conto, er det os, der afregner forbruget med forsyningsselskabet. Du betaler et på forhånd fastsat beløb a conto hver måned, som svarer til dit forventede forbrug.


Er forbrugsregnskabet relevant for mig?

Hvis du selv betaler dit forbrug af henholdsvis vand og eller varme direkte hos forsyningsselskabet, er dette ikke relevant for dig. Modsætningsvis, såfremt du betaler et aconto forbrug til os hver måned, hvilket enten kan være for vand eller varme eller begge dele, så vil forbrugsregnskabet være relevant for dig, da vi skal udarbejde et forbrugsregnskab over dine månedlige aconto betalinger.


Hvad er forbrugsregnskabet og hvornår modtager jeg det?

Vi opkræver hver måned et acontobeløb til dækning af din andel af ejendommens udgifter til enten opvarmning og varmt vand og eller et tilsvarende acontobeløb til dækning af dit vandforbrug.

Acontobeløbene opkræves sammen med den månedlige husleje og fremgår særskilt af betalingsserviceoversigten.

Dit forbrug af varme og vand opgøres én gang årligt og følger en såkaldt regnskabsperiode som fremgår af din lejekontrakt. Det endelige forbrugsregnskab sendes til dig 2-4 måneder efter regnskabsperiodens afslutning.


Hvad sker der hvis jeg har betalt for lidt eller for meget i aconto?

Hvis forbrugsregnskabet viser, at de acontobeløb du har betalt i løbet af  regnskabsperioden, overstiger de faktiske udgifter til vand og varme, udbetales det overskydende beløb til din konto efter modtagelsen af forbrugsregnskabet.

Hvis forbrugsregnskabet viser, at acontobeløbene du har betalt i løbet af regnskabsperioden, ikke kan dække de faktiske udgifter til vand og varme, opkræves tillægsbetalingen i huslejeopkrævningen, men først den efterfølgende måned efter forbrugsregnskabet . Herefter vil vi justere acontobeløbene for det kommende år, således det bedre passer med dit forbrug.


Hvad sker der hvis jeg ikke betaler mit forbrug?

I langt de fleste tilfælde vil el og varme blive slukket, hvis du misligholder aftalen, men dette er ikke nødvendigvis tilfældet ved vand. Vand er ofte forbundet til hele ejendommen og vi kan derfor være nødsaget til at afregne på dine vegne, selvom du afregner direkte med forsyningsselskabet, hvis du ikke betaler dit forbrug. Vi vil derefter rette kravet til dig.
Vær venligst opmærksom på, at betaling af forbrug er en pligtig pengeydelse jævnfør lejeloven. Såfremt du ikke overholder betalingsfristerne, uanset om det er a conto eller direkte afregning med forsyningsselskabet, kan vi hæve lejeaftalen.
Vær derfor opmærksom på at overholde aftalen med forsyningsselskabet og at dine betalinger altid sker rettidigt.