Generelle regler for lejemålet

Det er altid en god ide, at du sætter dig ind i vores generelle regler inden du flytter ind i din nye bolig såvel som inden du ønsker at foretage ændringer i boligen. Nedenfor er angivet generelle regler for boligen, haven og hvad misligholdelse vil sige. Derudover henviser vi til vores husorden her: Husorden. Husordenen er generelle regler og retningslinjer, som skal være behjælpelige med at skabe tryghed, ro, orden og tilfredshed blandt ejendommens beboere.

Generelt:

 • Der må ikke foretages indgriben i de af ejendommens ejede installationer, hverken udenfor lejemålet eller i lejemålet.
 • Det er ikke tilladt at udskifte låse i lejemålet uden udlejers skriftlige tilladelse.
 • Adgangen til ejendommens fælles installationer (rør, stophaner, renselemme, teknikrum mv.) må ikke blokeres, da det altid skal være muligt for håndværkere at få hurtig adgang i forbindelse med akutte skader eller servicebehov.


Generelle forhold for boligen:

 • Der må kun males på flader, der er malet på i forvejen.
 • Vægge og lofter må kun males i samme lyse og neutrale farver, som lejemålet forefandtes i på overtagelsestidspunktet. Ændringer kræver skriftlig tilladelse fra udlejer.
 • Farver på vinduer, døre, rør, inventar og træværk i øvrigt må ikke ændres uden skriftlig tilladelse fra udlejer.
 • Træværk og gulve må ikke afsyres eller afslibes uden skriftlig tilladelse fra udlejer.
 • Det er ikke tilladt at bore huller i, skrue skruer i, banke søm i eller lignende i vinduesrammer, døre, skabe, klinker, fliser, gerigter, lister eller bordplader og lignende uden skriftlig tilladelse fra udlejer.
 • Det er ikke tilladt at montere dørklokker, nøglebokse eller skilte på boligens murværk som monteres med skruer. Opsætning af førnævnte kræver skriftlig tilladelse af udlejer.Generelle forhold for udendørsarealer og haven:

 • Terrassearealer, hæk og hegn må ikke ændres uden forudgående skriftlig tilladelse fra udlejer.
 • Haven må ikke anvendes til opmagasinering af fx affald, indbo og hårde hvidevarer.
 • Gældende for Kimmerslevvej 4 og Kulmosevej 1. Der må ikke påføres skader på støbejernshegnet. Såfremt der forekommer skader i form af huller og hakker som gør at lakken bliver brudt, skal dette meddeles til udlejer omgående, således hegnet kan repareres med dækkende lak. Hvis hegnet ikke bliver repareret ruster hegnet.Misligholdelse

Misligholdelse kan skyldes manglende rengøring, forkert brug, manglende vedligeholdelse eller ved skødesløs behandling (uagtsom eller forsætlig handling) af lejemålet og dets installationer. Ved misligholdelse er der tale om skader og forringelser af lejemålet som du skal betale for jævnfør ovenstående.

Ovenstående vil blive opfattet som misligholdelse og vil medføre omfattende udbedringsarbejder, der skal betales af lejer.

Misligholdelse er typisk skader som opstår, hvis:

 • Lejemålet er brugt forkert. Det kan eksempelvis være hvis lejemålet er malet i farver, som ikke er tilladt jævnfør lejekontrakten/ovenstående.
 • Der har været røget i lejemålet, så der skal anvendes nikotinspærre inden maling.
 • Der er udvist forkert adfærd. Eksempelvis hvis du har lavet hakker/mærker i, huller i, skruet skruer eller søm i vægge, fliser, døre, gerigter, fodpaneler, gulve, døre og vinduer.
 • Lejemålet er ikke holdt frostfrit hvilket har medført frostsprængninger.