Husleje og BetalingsserviceHvornår skal jeg betale husleje?

Du skal betale din husleje den første i hver måned. Er den første en lørdag eller en helligdag, forfalder lejen dog først den første hverdag herefter.
Vær venligst opmærksom på, at det er dit ansvar at betale lejen, også selv om du ikke modtager en opkrævning.
Indbetales huslejen ikke rettidigt, fremsender vi en rykker med tillagt påkravsgebyr jævnfør lejeloven.


Hvordan betaler jeg husleje?

Huslejen skal tilmeldes Betalingsservice, således din husleje automatisk bliver trukket fra din bankkonto hver måned. På den måde er du sikker på, at lejen bliver betalt til tiden og at vi kan identificere din betaling. Du forpligter dig til, ved underskrift af lejekontrakten, at oprette en BS aftale til brug ved betaling af husleje med videre.

Vær venligst opmærksom på, at betalingen af husleje, aconto forbrug og påkravsgebyr er pligtige pengeydelser jævnfør lejeloven, hvilket betyder, at vi kan hæve lejeaftalen, hvis du ikke betaler rettidigt.


Hvordan tilmelder jeg min husleje til BS?

Du tilmelder din husleje til betalingsservice via din netbank eller ved personligt at henvende dig til din bank.

Det er vigtigt at du tilmelder huslejen til BS 3 uger før betalingen af den første husleje.

Du skal bruge følgende oplysninger for at oprette BS aftalen:

PBS-nummer: 09246584
Debitorgruppenummer (debt.gr.nr.):  00001
Kundenummer: Dit 15-cifrede bolignummer (som står i din lejekontrakt)

Det er en forudsætning for at bruge Betalingsservice, at du har indgået en tilslutningsaftale med dit pengeinstitut. Tilslutningsaftalen kan være indarbejdet i den aftale, som du allerede har med dit pengeinstitut om den betalingskonto, som du vil benytte til Betalingsservice.
Såfremt du har spørgsmål eller problemer med at tilmelde huslejen til BS, bliver du nødt til at kontakte din bankrådgiver. Det kan vi desværre ikke hjælpe dig med.


Hvordan betaler jeg den første husleje, hvis jeg ikke har tilmeldt min husleje rettidigt til BS?

Hvis du ikke har tilmeldt betalingen til PBS jævnfør ovenstående, vil du i slutningen af den første måned efter indflytningen modtage et indbetalingskort fra PBS (girokort) med posten. Det vil typisk være omkring en uge før den første i den nye måned, hvor du skal betale huslejen.

På indbetalingskortet er påtrykt hvor meget du betaler for henholdsvis husleje og eventuelt aconto forbrug. Derudover fremgår BS oplysningerne, som er angivet ovenfor, også af indbetalingskortet.
Du skal derfor betale indbetalingskortet og tilmelde huslejen til PBS.
Du kan betale indbetalingskortet i Betalingsservice appen, i pengeinstituttet eller via din netbank.


Hvad gør jeg hvis jeg ikke har modtaget indbetalingskortet til betaling af den første husleje?

Hvis du ikke har modtaget indbetalingskortet i din postkasse i slutningen af den nuværende måned kan du i sagens natur ikke betale huslejen ved brug af indbetalingskortet. Derfor beder vi dig lave en almindelig bankoverførsel til vores konto og angive følgende i overførslen: Dit Navn og ”Husleje”.

Huslejen skal overføres til vores konto:
Reg.nr.: 2222
Kontonr.: 9025435688

Derudover beder vi dig tjekke, at oplysningerne på postkassen er korrekte, således vi er sikre på, at det ikke er årsagen til, at du ikke har modtaget indbetalingskortet.


Hvad sker der hvis jeg ikke betaler huslejen over PBS?

Hvis du ikke tilmelder din husleje til PBS opkræver vi et gebyr hver måned for håndtering af bankoverførslen, da dette vil være en service som ligger udover den almindelige administration. Se venligst gebyrlisten: Gebyrer