Kalkanlæg

Hvad er fordelene ved et kalkanlæg og hvordan fungerer det?

Der findes mange forskellige typer af kalkanlæg med hver deres funktioner og fordele. Det anlæg vi benytter vil gøre det nemmer for dig som beboer, at vedligeholde lejemålet og anlægget vil alt andet lige sikre en længere levetid på de hårde hvidevarer som er i kontakt med vand. Anlægget hverken tilsætter eller fjerner noget til vandet men behandler i stedet kalken så den ikke kan danne hårde aflejringer.


Hvor er kalkanlægget placeret?

Det er ikke alle lejemål der har et kalkanlæg installeret. Såfremt du har et kalkanlæg i din bolig er det placeret i teknikrummet sammen med de andre installationer. Anlægget er monteret lige efter vandindgangen til boligen.


Hvilket kalkanlæg er installeret i min bolig?

Vi benytter producenten REwater. Du kan læse mere om REwater her: REwater.


Skal jeg vedligeholde kalkanlægget?

Såfremt lejemålet har individuelt kalkanlæg, skal du være opmærksom på, at der kan komme snavs og småsten i filteret mellem flexslange og vandindgang på kalkanlægget, som kan medføre, at vandtrykket i boligen falder. Vi anbefaler dig, at få en autoriseret VVS’er til at rense filteret årligt eller efter behov, for at sikre højt vandtryk og fuld funktion af anlægget.

Du må IKKE selv foretage vedligeholdelsen i og med det omhandler boligens faste installationer.


Har jeg andre vedligeholdelsespligter når jeg har et kalkanlæg installeret?

Du skal altid udføre alle dine vedligeholdelsespligter som er angivet i din lejekontrakt og jævnfør vores FAQ: Vedligeholdelse af lejemålet

I og med vores kalkanlæg ikke fjerner kalken skal du derfor stadig sørge for at afkalke alt der ved brug udsættes for vandstænk, der afsætter kalk.