Opsigelse

Hvordan opsiger jeg mit lejemål?

Ønsker du at fraflytte dit lejemål, kan du opsige lejemålet ved at udfylde vores opsigelsesblanket og sende den til vores mail. Vi beder dig udfylde oplysningerne elektronisk så du kan gemme filen, underskrive den digitalt og sende den retur som en vedhæftet fil.
Hvis du har opsagt dit lejemål på anden vis, beder vi dig alligevel udfylde blanketten og returnere den.
Såfremt lejekontrakten er underskrevet af flere parter skal de også udfylde og underskrive blanketten. Du kan downloade blanketten her.

Efter modtagelsen af din opsigelse vil vi hurtigst muligt fremsende en bekræftelse på mail. Her vil det også fremgå, hvad du skal foretage dig i forbindelse med din fraflytning.

Bemærk venligst. Nedenstående oplysninger kan afvige fra din lejekontrakt og fra informationerne i den mail som du modtager fra os, hvorfor nedenstående kun er gældende såfremt andet IKKE er aftalt.


Hvornår skal jeg fraflytte lejemålet?

Opsigelsesperioden og opsigelsesdatoen
Du har løbende måned plus 3 måneders opsigelsesvarsel, når vi har modtaget din opsigelse.

Eksempel: Hvis vi modtager din opsigelse den 5 april, har du opsagt dit lejemål til den 31 juli. Det vil sige, at fristen er løbende måned (resten af april) plus 3 måneder (maj, juni og juli).

Fraflytningsdatoen
Fraflytningen sker 14 kalenderdage før udløbet af opsigelsesperioden, såfremt andet ikke er angivet i lejekontrakten.

Eksempel: Hvis du har opsagt dit lejemål til den 31 juli jævnfør ovenstående eksempel, skal du fraflytte lejemålet den 17 juli, hvilket er 14 kalenderdage før opsigelsesdatoen (31 juli).


Hvor længe skal jeg betale husleje og forbrug?

Du hæfter for huslejen i hele opsigelsesperioden. Du skal derfor betale husleje i den løbende måned plus tre måneder. Det betyder, at du hæfter for huslejen også selvom du er er fraflyttet lejemålet før selve opsigelsesperiodens udløb.
Vi gør i den forbindelse opmærksom på, at du som lejer ligeledes hæfter for el, vand og varme i hele opsigelsesperioden.

Eksempel: Hvis du har opsagt dit lejemål til den 31 juli skal du betale husleje til og med den 31 juli, også selvom fraflytningen sker den 17 juli, eller såfremt du vælger at fraflytte lejemålet før denne dato.


Ønsker du at fraflytte lejemålet før opsigelsesperioden angivet i lejekontrakten?

Ønsker du at fraflyttet lejemålet før fraflytningsdatoen jævnfør ovenstående, vil vi naturligvis gøre vores bedste for at genudleje lejemålet hurtigst muligt. Vær venligst opmærksom på, at du naturligvis hæfter for huslejen i hele opsigelsesperioden, hvis vi ikke kan finde en ny lejer til lejemålet før tid.


Vil der være fremvisninger af lejemålet?

Potentielle nye lejere skal have mulighed for at bese lejemålet, inden du flytter så vi kan genudleje lejemålet. Det betyder, at der vil være fremvisninger i hverdage i tidsrummet 09.00 – 19.00 eller i andet aftalt tidsrum, eksempelvis weekender, som passer med dig, os og den nye potentielle lejer.