Ventilationsanlæg


Du skal jævnligt sørge for udluftning og ventilation af lejemålet for at undgå fugtdannelse, kondens, svampeangreb og skader på boligen og i værste fald bygningen.

Såfremt lejemålet har individuelt ventilationsanlæg er følgende gældende for at sikre fuld funktion af anlægget og vedligeholdelse af boligen:

  • Du skal løbende tjekke filteret/filtrene i ventilationsanlægget, for at undersøge om der er behov for at skifte det, for at udføre din vedligeholdelsespligt.
  • Du skal selv skifte filteret i ventilationsanlægget. Filteret skal skiftes minimum to gange årligt eller oftere såfremt der er behov for det,
  • Ventilationsventilerne skal holdes rene og må ikke tilstoppes. Ventilerne er placeret i lofterne i hvert enkelt rum i boligen.
  • Ventilationsanlægget skal det ALTID være tændt og i funktion. Du må IKKE slå det fra.
  • Du må IKKE ændre på udsugningsstyrken/ventilationsstyrken da niveauet er indstillet af professionelle, for at sikre den korrekte udluftning af boligen.
  • Du må du IKKE ændre på ventilationsventilerne da de er indstillet af professionelle, for at sikre den korrekte udluftning af boligen.


Du kan læse mere om udluftning og ventilation i boligen i vores Husorden og på vores Tips og Tricks side.Hvad kan der ske hvis jeg ændrer på ventilationsventilerne?

Når du selv stiller på udsugningsventilerne er der meget stor chance for, at ventilerne ikke står som de skal, da de ved overtagelse af lejemålet er indstillet af professionelle folk. En forkert indstilling kan medføre undertryk i boligen, som kan medføre at det hyler ved vinduer, døre, stikkontakter og lignende. Det kan derudover forværres når du eksempelvis starter din emhætte. Hvis du oplever dette kan du kontakte administrationen, således vi kan bestille en VVS/montør til at genindstille ventilerne for din regning.

Hvornår skal jeg skifte filteret i ventilationsanlægget?

Filteret skal skiftes minimum to gange årligt eller oftere såfremt der er behov for det, for at sikre fuld funktion af anlægget. Dette fremgår også af din lejekontrakt og af din vedligeholdelsespligt: Vedligeholdelse af lejemålet

Det er vigtigt at pointere, at du IKKE må rense, vaske eller støvsuge filtrene i anlægget, da det vil medføre, at partiklerne pakker sig i filteret og tilstopper det. Filteret SKAL skiftes.

Behovet for at skifte filteret er blandt andet defineret ved nedenstående retningslinier, tegn og skader ved manglende ventilation/udluftning:

1. Du skal skifte filtret efter producentens anbefalinger, eller når anlægget giver alarm.

2.Hvis filteret er støvet eller gråt (ligesom med et filter i en støvsuger) så skal filteret skiftes. Bemærk venligst, selvom filteret ikke er synligt beskidt, kan det stadig være tilstoppet pga. mikropartikler, som du ikke kan se med det blotte øje, hvorfor der kan være behov for at skifte filteret alligevel.

3. Ventilationsanlægget kan begynde at larme mere når filtret er tilstoppet og skal skiftes. Når et filter er pakket af støv og mikropartikler, så skal anlægget anstrenge sig for at blæse luften igennem, hvilket vil medføre øget strømforbrug og større el-regning. Med tiden kan dette også forårsage at anlægget bryder sammen.

4. Indvendig dug og kondens på vinduerne er et typisk tegn på utilstrækkelig udluftning

5. Alt træværk i lejemålet kan udvide sig. Samlinger i gulve, vægge, paneler, lofter og lignende kan revne. Dørene kan begynde at binde. Gulve kan endvidere give sig og bule op. Disse er typisk tegn på utilstrækkelig udluftning.

6. Helbredsmæssige konsekvenser kan opstå som eksempelvis hovedpine. Hvis filteret ikke bliver skiftet i en længere periode, kan der opstå svampesporer i alt snavset som på sigt kan få mange alvorlige konsekvenser for dit helbred.

Hvis du oplever en eller flere af ovenstående tegn selvom dit filter lige er skiftet og anlægget har kørt på den styrke som det skal, beder vi dig rette henvendelse til os hurtigst muligt, således vi kan undersøge det nærmere.


Hvad kan der ske hvis ventilationsanlægget ikke kører, hvis jeg ikke skifter filteret i anlægget, hvis anlægget ikke kører på den korrekte styrke eller jeg har ændret ventilationsventilerne?

Manglende udluftning/ventilation/skiftning af filter (manglende vedligeholdelse jævnfør din vedligeholdelsespligt: Vedligeholdelse af lejemålet) kan medføre en lang række skader som du kommer til at hæfte for.
Manglende udluftning kan være skadeligt for helbredet, det ødelægger bygningen og boligen, herunder, træværk, gulv, døre, tapet, maling og der kan opstå skimmelsvamp, kondens, svampeangreb og andre fugtskader i din bolig og i værste tilfælde hos naboen. I sidste ende kan anlægget gå i stykker på grund af den manglende vedligeholdelse.Hvad er fordelene ved et ventilationsanlæg og hvordan fungerer det?

Et ventilationsanlæg medfører både en lavere varmeregning, et bedre indeklima og vedligeholdelse af lejemålet.

Anlægget trækker luften fra boligen ud, men inden den blæses ud af boligen, trækkes varmen ud af luften. Varmen bliver herefter tilført den køligere friske luft (udefra), så indblæsningstemperaturen i boligen holdes konstant. Som følge af en effektiv modstrømsvarmeveksler, som genvinder energien fra den brugte luft og overfører denne til indblæsningsluften opnås en varmebesparelse fremfor blot at åbne vinduer og døre for at lufte ud. Anlægget forbedrer dit indeklima ved at rense den friske luft for pollen, støv og andre partikler og den sikrer konstant luftskifte. Bemærk venligst at anlægget selvfølgelig kun fungerer optimalt hvis filteret er rent.


Hvor er ventilationsanlægget placeret?

Det er ikke alle lejemål der har et ventilationsanlæg installeret. Såfremt du har et anlæg i din bolig er det placeret i teknikrummet sammen med de andre installationer.


Hvilket ventilationsanlæg er installeret i min bolig?

Nedenfor finder du en oversigt over ventilationsanlæg på de respektive adresser:

Søvej 1A, 4140 Borup: Lejlighederne er udstyret med ventilationsanlægget af type Danfoss Air V 1.6. Filterdybden er 7-10mm.

Søvej 3A, 4140 Borup: Lejlighederne har et fælles anlæg og ikke et separat installeret i de enkelte lejligheder.

Kimmerslevvej 4, 4140 Borup: Lejlighederne er udstyret med ventilationsanlægget af type Danfoss Air V 1.6. Filterdybden er 7-10mm.

Kulmosevej 1, 4140 Borup: Lejlighederne er udstyret med ventilationsanlægget af type Danfoss Air V 1.6. Filterdybden er 7-10mm.

Farimagsvej 5C, 4700 Næstved: Lejlighederne er udstyret med ventilationsanlægget af type Nilan Comfort 252 Top. Filterdybden er 20-25mm.


Hvor kan jeg købe filteret til ventilationsanlægget?

Du kan eksempelvis købe dit filter på www.billigfilter.dk, www.filterhuset.dk, www.filterbyen.dk eller hos producenten.

*OBS: Før du køber et filter venligst tjek, at ventilationsanlægget i din bolig og navnet på filteret hos forhandleren matcher med ovenstående oversigt, således du får bestilt det korrekte filter. Bemærk også, at der i de fleste anlæg skal skiftes to filtre som skal skiftes samtidig.Hvordan skifter jeg filteret i ventilationsanlægget?

Skiftning af filter i ventilationsanlægget kan sammenlignes med at skifte filter i din støvsuger.
Du skal åbne ventilationsanlægget, tage det gamle filter ud og sætte det nye filter i. Der vil typisk kun være et sted, hvor du kan åbne anlægget, og det er her filteret sidder. Typisk kan du åbne anlægget ved at skrue på beslagene/skruerne. Det kræver normalt ikke avanceret værktøj. Har du brug for hjælp til at skifte filteret, kan du kontakte producentens kundeservice eller læse deres vejledning som typisk er tilgængelig på deres hjemmeside. Du kan også bestille en VVS’er til at skifte filteret.Fungerer dit ventilationsanlæg IKKE?

Har du mistanke om dit ventilationsanlæg ikke fungerer som det skal, skal du prøve at fjerne strømstikket til anlægget og lade det stå nogle minutter uden strøm. Anlæggets instillinger bliver nulstillet, hvilket kan gøre, at anlægget nu fungerer efter hensigten. Såfremt du stadig mener, at anlægget IKKE fungerer som det skal beder vi dig kontakte administrationen og så får vi viceværten til at kigge på det.