Før fraflytningssynet

Hvad skal jeg gøre før fraflytningssynet?

Du er forpligtet til at aflevere lejemålet jævnfør betingelserne i din lejekontrakt.
Ved lejemålets ophør skal lejemålet, skuret, kælderrummet og haven afleveres istandsat, vedligeholdt og rengjort. Dette skal være gjort før fraflytningssynet.
Såfremt du har indrettet skuret, kælderrummet og haven på anden vis end hvad du modtog på overtagelsen, skal dette som udgangspunkt reetableres, med mindre vi godkender dette. Godkendelsen skal være skriftlig og skal foreligge før fraflytningssynet. Når du udfylder vores opsigelsesblanket kan du angive, at du ikke ønsker at reetablere ved fraflytning. Du finder blanketten her: Opsigelse


Må jeg selv istandsætte lejemålet?

Du har IKKE ret til selv at foranledige istandsættelsen. Dette skal gøres af momsregistrerede og professionelle
håndværkere. Du står selv for at vælge de profesionelle og momsregistrerede håndværker til at udføre
istandsættelsen. Ved fraflytningssynet skal du fremvise faktura fra håndværkerne for udført istandsættelse til
udlejer.

Istandsættelsen skal være gennemført og afsluttet inden fraflytningssynet, hvilket typisk er 14 kalenderdage forinden lejeforholdets ophør.


Hvad omfatter istandsættelsen?

Ved lejemålets ophør skal lejemålet, skuret og kælderrummet afleveres istandsat.

  • Huller og hakker i vægge, lofter, vinduer, dørkarme, fodpaneler og indfatninger udbedres/repareres ved opfyldning, spartling, afslibning og efterfølgende maling, således der ikke er nogen synlige spor, hvorfor reparationer på vægge/paneler/lofter/karme og lignende typisk kræver at hele den pågældende væg/panel/loft/karm males. Såfremt dette medfører farveforskel i det pågældende rum omfatter istandsættelsen maling af alle vægge/paneler/lofter/karmer/andet i rummet. Dette udføres af en momsregistreret og professionel maler.
  • Maling af vægge, lofter, dørkarme, fodpaneler og indfatninger (spørg viceværten for farvekode). OBS: Loft lavet i Troldtek/Træbeton skal som udgangspunkt ikke males. Dette udføres af en momsregistreret og professionel maler.
  • Istandsættelse af gulve. Dette udføres af en momsregistreret og professionel tømrer/snedker.


Hvad omfatter vedligeholdelsen af lejemålet?

Inden fraflytning af lejemålet skal du sikre, at du har opfyldt din vedligeholdelsespligt jævnfør lejekontrakten.

Du kan læse mere om din vedligeholdelsespligt her: Vedligeholdelse af lejemålet


Hvad omfatter vedligeholdelsen af haven?

Inden fraflytning af lejemålet skal du sikre, at du har opfyldt din vedligeholdelsespligt af haven jævnfør lejekontrakten.

Du kan læse mere om din vedligeholdelsespligt her: Vedligeholdelse af haven


Hvad omfatter rengøringen?

Du skal sikre, at lejemålet, skuret og kælderrummet overleveres i samme stand som ved indflytning. Derfor skal du blandt andet rengøre følgende:


Hvad sker der hvis min vedligeholdelse, rengøringen og istandsættelse er mangelfuld?

Uanset om du selv udfører ovenstående arbejder eller bestiller en momsregistreret, professionel håndværker til at udføre arbejdet, skal det udføres i en ordentlig kvalitet, således kvaliteten af arbejdet lever op til den
aftalte vedligeholdelsespligt og lejemålets stand ved indflytning.

Under lejeforholdet:
Såfremt din vedligeholdelse ikke er udført håndværksmæssigt korrekt, ved mangelfuld vedligeholdelsespligt og eller manglende rengøring vil du modtage et skriftligt påbud, hvor det vil fremgå, at du skal udføre den aftalte vedligeholdelsespligt inden for rimelig frist. Såfremt du ikke
efterlever kravene, kan vi opsige dig og ophæve lejekontrakten.

Ved fraflytning:
Såfremt din vedligeholdelse ikke er udført håndværksmæssigt korrekt, ved mangelfuld vedligeholdelsespligt og eller manglende rengøring som ikke kan godkendes på fraflytningssynet, vil vi få udført arbejdet af professionelle håndværkere for din regning, og udgiften vil blive modregnet i dit depositum. Såfremt arbejdet overstiger dit depositum vil vi eftersende en faktura.


Skal jeg aflæse mine forbrugsmålere?

Du skal ikke aflæse dine forbrugsmålere (el, vand og varme) og indberette tallene til forsyningsselskaberne. Ved fraflytningssynet aflæser vi sammen målerne og administrationen vil udarbejde eventuelle opgørelser. Husk, du selv er ansvarlig for at afmelde lejemålet hos elselskabet.


Ønsker du professionel bistand?

Viceværten kan ofte give gode råd og hjælpe med at finde dygtige håndværkere. Vi bruger altid professionelle og autoriserede håndværkere. Det giver den bedste kvalitet, og det opfordrer vi også dig til at gøre.