Før fraflytningssynet

Hvad skal jeg gøre før fraflytningssynet?

Du er forpligtet til at aflevere lejemålet jævnfør betingelserne i din lejekontrakt.
Ved lejemålets ophør skal lejemålet, skuret, kælderrummet og haven afleveres istandsat, vedligeholdt og rengjort. Dette skal være gjort før fraflytningssynet.
Såfremt du har indrettet skuret, kælderrummet og haven på anden vis end hvad du modtog på overtagelsen, skal dette som udgangspunkt reetableres, med mindre vi godkender dette. Godkendelsen skal være skriftlig og skal foreligge før fraflytningssynet. Når du udfylder vores opsigelsesblanket kan du angive, at du ikke ønsker at reetablere ved fraflytning. Du finder blanketten her: OpsigelseMå jeg selv istandsætte lejemålet?

Du har IKKE ret til selv at foranledige istandsættelsen. Dette skal gøres af momsregistrerede og professionelle
håndværkere. Du står selv for at vælge de profesionelle og momsregistrerede håndværker til at udføre
istandsættelsen.

Ved fraflytningssynet skal du kunne fremvise faktura fra håndværkerne for udført istandsættelsesarbejde til os.

Istandsættelsen skal være gennemført og afsluttet inden fraflytningssynet, hvilket typisk er 14 kalenderdage forinden lejeforholdets ophør.Hvad omfatter istandsættelsen?

Ved lejemålets ophør skal lejemålet, skuret og kælderrummet afleveres istandsat. Istandsættelsen omfatter følgende:

 • Hvidtning, maling og tapetsering:
  • Vægge, gibslofter (Loft lavet i Troldtekt/Træbeton skal som udgangspunkt ikke males), dørkarme, fodpaneler, indfatninger, træværk, gerigter, vinduesrammer til rammernes kant og fals skal males.
  • Malerarbejdet udføres af en momsregistreret og professionel maler.
  • Spørg udlejer for farvekode og glans.
 • Reparation af huller og hakker:
  • Huller og hakker i vægge, lofter, vinduer, dørkarme, fodpaneler og indfatninger udbedres/repareres ved opfyldning, spartling, afslibning og efterfølgende maling, således der ikke er nogen synlige spor, hvorfor reparationer på vægge/paneler/lofter/karme og lignende typisk kræver at hele den pågældende væg/panel/loft/karm males. Såfremt dette medfører farveforskel i det pågældende rum omfatter istandsættelsen maling af alle vægge/paneler/lofter/karmer/andet i rummet.
  • Reparationsarbejdet udføres af en momsregistreret og professionel maler.
  • Loft lavet i Troldtekt/Træbeton: Såfremt der er flere huller/hakker i samme loftplade eller såfremt det ikke er muligt at reparere hullet skal hele loftpladen skiftes. Dette udføres af en momsregistreret og professionel tømrer. Et lille hak/hul i en enkelt loftplade repareres af viceværten.
 • Behandling af gulve:
  • Gulvene skal behandles.
  • Plankegulve slibes og lakeres. Gulve man ikke kan slibe og larkere (Pergogulve/laminatgulve og lignende) med hakker skal skiftes. Såfremt det ikke er muligt at skifte enkelte gulvplanker uden at ændre det samlede udtryk i rummet skal hele gulvet i rummet skiftes.
  • Gulvarbejdet udføres af en momsregistreret og professionel tømrer/snedker.Hvad omfatter vedligeholdelsen og rengøringen af lejemålet?

Inden fraflytning af lejemålet skal du sikre, at du har opfyldt din vedligeholdelsespligt jævnfør lejekontrakten.

Lejer skal sikre, at lejemålet og skuret/kælderrummet overleveres i samme stand som ved indflytning. Derfor skal lejer blandt andet gøre følgende:

 • Alle flader rengøres f.eks. bordplader, skabe, gulve mv. støvsuges, vaskes og tørres af.
 • Alle hårde hvidevarer rengøres indvendigt og udvendigt.
  • Køle- og fryseskab skal være afrimet og rengjort.
  • Komfur rengøres.
  • Emhætte og emhættefiltre rengøres. Hvis filtrene ikke kan blive rene skal de erstattes med nye
  • Ovn rengøres. Riste og bageplader rengøres. Hvis riste og bageplader ikke kan blive rene skal de erstattes med nye.
 • Kalkbelægninger på blandingsbatterier, vandhaner, toiletkummer, cisterner, vaskekummer, badefaciliteter, fliser, hårde hvidevarer, sanitet i øvrigt, bordplader og andet der ved brug udsættes for vandstænk, der afsætter kalk, skal fjernes.
 • Rensning af filter i vandhaner, badefaciliteter, hårde hvidevarer og sanitet i øvrigt.
 • Afløbsriste rengøres. Hvis der er rust på dem skal de erstattes med nye.
 • Afløb renses for hår, sæberester og lignende.
 • Såfremt lejemålet har individuelt kalkanlæg, skal filteret mellem flexslange og vandindgang renses.
 • Lejemålet skal overdrages udluftet og ventileret.
  • Såfremt lejemålet har individuelt ventilationsanlæg, skal filteret skiftes i ventilationsanlægget og ventilationsventilerne i loftet skal rengøres.
 • Batterier i varmefølere/rumfølere og brandalarmer udskiftes.
 • Rengøring af eventuel tilhørende altan, terrasse og gangareal. Dette indebærer fjernelse af alger og rengøring af belægning.
 • Vinduerne skal være vasket og poleret indvendigt og udvendigt.
 • Låse og nøgler afleveres i funktionsdygtig stand.


Du kan downloade vores fraflytningsbrev her som beskriver ovenstående istandsættelses-, vedligeholdelses- og rengøringsarbejde før fraflytningen.
Hvad omfatter vedligeholdelsen af haven?

Ved lejemålets ophør skal haven reetableres og afleveres vedligeholdt og rengjort. Du har ret til selv at foranledige reetableringen, vedligeholdelsen og rengøringen.

Reetableringen omfatter følgende:

 • Såfremt du har foretaget ændringer af haven, skal disse ændringer som udgangspunkt reetableres, medmindre vi godkender dette. Godkendelsen skal være skriftlig og foreligge før fraflytningssynet.

Vedligeholdelsen og rengøringen omfatter følgende:

 • Græsplænen skal være slået og vedligeholdt jævnfør Vedligeholdelse af haven.
 • Hækken skal være klippet jævnfør Vedligeholdelse af haven.
 • Ukrudt, løvfald og affald skal være fjernet fra udendørsarealerne.
 • Flisebelægning og terrasse skal være fri fra alger og ukrudt.
 • Vinduerne skal være pudset og poleret indvendigt og udvendigt.
 • Udendørsbelysning i haven skal fungere dvs. skiftning af pærer.
 • Carport og hegn skal være fri for alger.
 • Tagrender og nedløb skal være fri for grene, blade, mos og lignende.
Hvad sker der hvis min vedligeholdelse, rengøringen og istandsættelse er mangelfuld?

Uanset om du selv udfører ovenstående arbejder eller bestiller en momsregistreret, professionel håndværker til at udføre arbejdet, skal det udføres i en ordentlig kvalitet, således kvaliteten af arbejdet lever op til den
aftalte vedligeholdelsespligt og lejemålets stand ved indflytning.


Såfremt din istandsættelse ikke er udført håndværksmæssigt korrekt, ved mangelfuld vedligeholdelse og eller manglende rengøring som ikke kan godkendes på fraflytningssynet, vil udlejer få udført arbejdet af
professionelle håndværkere uden yderligere varsel for lejers regning, og udgiften vil blive modregnet i lejers depositum. Såfremt arbejdet overstiger lejers depositum vil udlejer eftersende en faktura.

Såfremt du IKKE kan fremvise faktura for udført istandsættelse af lejemålet til os er lejemålet ikke istandsat jf. ovenstående betingelser og jf. lejekontrakten. Derfor vil vi få udført arbejdet af professionelle håndværkere uden yderligere varsel for din regning, og udgiften vil blive modregnet i dit depositum. Såfremt arbejdet overstiger dit depositum vil vi eftersende en faktura.Skal jeg aflæse mine forbrugsmålere?

Du skal ikke aflæse dine forbrugsmålere (el, vand og varme) og indberette tallene til forsyningsselskaberne. Ved fraflytningssynet aflæser vi sammen målerne og administrationen vil udarbejde eventuelle opgørelser. Husk, du selv er ansvarlig for at afmelde lejemålet hos elselskabet.Ønsker du professionel bistand?

Viceværten kan ofte give gode råd og hjælpe med at finde dygtige håndværkere. Vi bruger altid professionelle og autoriserede håndværkere. Det giver den bedste kvalitet, og det opfordrer vi også dig til at gøre.