Før fraflytningssynet

Hvad skal jeg gøre før fraflytningssynet?

Du er forpligtet til at aflevere lejemålet jævnfør betingelserne i din lejekontrakt.
Ved lejemålets ophør skal lejemålet, skuret, kælderrummet og haven afleveres istandsat, vedligeholdt og rengjort. Dette skal være gjort før fraflytningssynet.
Såfremt du har indrettet skuret, kælderrummet og haven på anden vis end hvad du modtog på overtagelsen, skal dette som udgangspunkt reetableres, med mindre vi godkender dette. Godkendelsen skal være skriftlig og skal foreligge før fraflytningssynet. Når du udfylder vores opsigelsesblanket kan du angive, at du ikke ønsker at reetablere ved fraflytning. Du finder blanketten her: Opsigelse


Må jeg selv istandsætte lejemålet?

Du har ret til selv at foranledige istandsættelsen. Istandsættelsen skal blot være gennemført og afsluttet inden fraflytningssynet, hvilket typisk er 10 kalenderdage forinden lejeforholdets ophør.


Hvad omfatter istandsættelsen?

Ved lejemålets ophør skal lejemålet, skuret og kælderrummet afleveres istandsat.

 • Huller og hakker i vægge, lofter, dørkarme, fodpaneler og indfatninger udbedres ved opfyldning, spartling, afslibning og efterfølgende maling.
 • Maling af lofter, vægge og træværk (spørg viceværten for farvekode)
 • Vedligeholdelse af gulve
 • Vedligeholdelse af låse og nøgler
 • Vedligeholdelse af alle faste installationer


Hvad omfatter vedligeholdelsen af lejemålet?

Inden fraflytning af lejemålet skal du sikre, at du har opfyldt din vedligeholdelsespligt jævnfør lejekontrakten.

Du kan læse mere om din vedligeholdelsespligt her: Vedligeholdelse af lejemålet


Hvad omfatter vedligeholdelsen af haven?

Inden fraflytning af lejemålet skal du sikre, at du har opfyldt din vedligeholdelsespligt af haven jævnfør lejekontrakten.

Du kan læse mere om din vedligeholdelsespligt her: Vedligeholdelse af haven


Hvad omfatter rengøringen?

Du skal sikre, at lejemålet, skuret og kælderrummet overleveres i samme stand som ved indflytning. Derfor skal du blandt andet rengøre følgende:

 • Alle flader f.eks. køkkenbordsplader, gulve, skabe mv.
 • Alle hårde hvidevarer rengøres indvendigt og udvendigt.
 • Køle– og fryseskab skal være afrimede og rengjorte.
 • Komfur rengøres.
 • Emhættefiltre renses og rengøres.
 • Ovn, riste, bageplader og lignende afrenses.
 • Kalkbelægninger i toilet, på fliser, armaturer og lignende fjernes.
 • Afløb og riste renses og rengøres.
 • Vinduerne skal pudses indvendigt og udvendigt.


Hvad sker der hvis min vedligeholdelse, rengøringen og istandsættelse er mangelfuld?

Uanset om du selv udfører ovenstående arbejder eller bestiller en momsregistreret, professionel håndværker til at udføre arbejdet, skal det udføres i en ordentlig kvalitet, således kvaliteten af arbejdet lever op til den
aftalte vedligeholdelsespligt og lejemålets stand ved indflytning.

Under lejeforholdet:
Såfremt din vedligeholdelse ikke er udført håndværksmæssigt korrekt, ved mangelfuld vedligeholdelsespligt og eller manglende rengøring vil du modtage et skriftligt påbud, hvor det vil fremgå, at du skal udføre den aftalte vedligeholdelsespligt inden for rimelig frist. Såfremt du ikke
efterlever kravene, kan vi opsige dig og ophæve lejekontrakten.

Ved fraflytning:
Såfremt din vedligeholdelse ikke er udført håndværksmæssigt korrekt, ved mangelfuld vedligeholdelsespligt og eller manglende rengøring som ikke kan godkendes på fraflytningssynet, vil vi få udført arbejdet af professionelle håndværkere for din regning, og udgiften vil blive modregnet i dit depositum. Såfremt arbejdet overstiger dit depositum vil vi eftersende en faktura.


Skal jeg aflæse mine forbrugsmålere?

Du skal ikke aflæse dine forbrugsmålere (el, vand og varme) og indberette tallene til forsyningsselskaberne. Ved fraflytningssynet aflæser vi sammen målerne og administrationen vil udarbejde eventuelle opgørelser. Husk, du selv er ansvarlig for at afmelde lejemålet hos elselskabet.


Ønsker du professionel bistand?

Viceværten kan ofte give gode råd og hjælpe med at finde dygtige håndværkere. Vi bruger altid professionelle og autoriserede håndværkere. Det giver den bedste kvalitet, og det opfordrer vi også dig til at gøre.