Fraflytning og Fraflytningssyn

Hvornår er fraflytningssynet?

Tidspunktet for fraflytningssynet aftales med administrationen på mail. Vær opmærksom på, at fraflytningen sker 14 kalenderdage før udløbet af opsigelsesperioden såfremt andet ikke er angivet i lejekontrakten.
Læs om fristerne for fraflytning her: Hvornår skal jeg fraflytte lejemålet?

Fraflytningssynet kan først gennemføres, når du er fraflyttet lejemålet. Det vil sige, inden afholdelsen af fraflytningssynet skal lejemålet være istandsat, vedligeholdt og rengjort. Læs mere om hvad du skal gøre inden fraflytningssynet her: Hvad skal jeg gøre inden fraflytningssynet?


Hvordan forløber fraflytningssynet?

Ved fraflytningssynet gennemgår vi lejemålet i fællesskab. Gennemgangen tager normalt 30-60 minutter alt efter størrelsen på lejemålet og antallet af bemærkninger. Under fraflytningssynet udfylder vi sammen en fraflytningsrapport, hvor vi noterer nødvendige istandsættelsesarbejder samt eventuelle skader og mangler. Af rapporten fremgår også, om det er dig (lejer) eller os (udlejer), der skal betale for arbejdet. Når fraflytningsrapporten er udfyldt, underskrives den af begge parter, og du modtager en kopi på mail.

Ved fraflytningssynet aflæser vi sammen elmåleren. Venligst husk, at du selv er ansvarlig for at afmelde lejemålet hos elselskabet.

Ved fraflytningssynet skal du aflevere alle de nøgler, som du har fået udleveret ved indflytning samt nøgler udleveret under lejeperioden. Såfremt du ikke returnerer alle modtagne nøgler, inklusiv ekstranøgler, skal du betale et gebyr for udskiftning af låse jævnfør vores gebyrliste: Gebyrer

Er du fraflyttet lejemålet før seneste fraflytningsdato, håber vi, at du vil kontakte os, så vi kan gennemføre fraflytningssynet tidligere, og herved kan vi alt andet lige få afsluttet lejeforholdet hurtigere.