Indflytning og Indflytningssyn

Her finder du vigtige informationer om indflytningssynet og indflytningen.

Hvordan er lejemålets stand ved indflytning?

Vi ønsker at opretholde en høj kvalitet i vores lejemål. Derfor er alle vores lejemål blevet istandsat inden din indflytning.
Inden du flytter ind i din nye bolig har vi kontrolleret at eventuelle istandsættelser af lejemålet er blevet afsluttet og udført efter korrekt håndværksmæssig kvalitet. Vi har derved sikret, at lejemålet er i den kvalitet, der er aftalt i din lejekontrakt.


Hvornår er indflytningssynet?

Datoen for indflytningssynet vil typisk være samme dag som du overtager din nye bolig, da vi sammen skal gennemgå boligen før du flytter ind. Du modtager en indkaldelse til indflytningssynet på mail. Hvis tidspunktet ikke passer dig, skal du kontakte administrationen.
Hvis du bliver forhindret i at deltage, skal du kontakte administrationen senest to dage før det aftalte indflytningssyn således vi kan lave en ny aftale. Det er meget vigtigt, at du deltager i indflytningssynet, så du er med til at vurdere lejlighedens stand sammen med os.

Læs mere om hvad du skal gøre inden indflytningssynet her: Hvad skal jeg gøre inden indflytningssynet?


Hvordan forløber indflytningssynet?

Når du flytter ind hos os, betyder det meget, at du er tilfreds med boligen samt at dine forventninger til boligen er indfriet. Det er blandt andet derfor vi udarbejder indflytningsrapporten, således vi sammen dokumenterer boligens stand ved indflytning.

Ved indflytningssynet gennemgår vi lejemålet i fællesskab. Gennemgangen tager normalt 60-90 minutter alt efter størrelsen på lejemålet og antallet af bemærkninger. Under indflytningssynet udfylder vi sammen en indflytningsrapport, hvor vi noterer eventuelle nødvendige istandsættelsesarbejder samt eventuelle skader, fejl og mangler således rapporten beskriver hvilken stand lejemålet er i, når du overtager det. Den udfyldte indflytningsrapport afgør, hvilken stand du skal aflevere lejligheden i, når du flytter igen.
Når indflytningsrapporten er udfyldt, underskrives den af begge parter, og du modtager en kopi på mail.

Under indflytningssynet tager vi billeder af lejemålet for at dokumentere boligens stand ved indflytning. Billederne kan derved benyttes til udarbejdelse af fraflytningsrapporten og fraflytningssynet når du opsiger og fraflytter lejemålet. Du er også meget velkommen til selv at tage dine egne billeder, så du ikke senere bliver i tvivl om, hvordan lejligheden så ud, da du flyttede ind.

Vi viser dig også rundt på ejendommen, så du bliver ordentligt præsenteret for de forskellige faciliteter, eksempelvis cykelparkering, rennovationsrum og gårdmiljø. Du vil også få udleveret nøglerne til lejemålet.


Jeg har konstateret fejl og mangler efter indflytningssynet, hvad gør jeg?

Selvom vi laver indflytningssynet sammen opfordrer vi dig til selv at gennemgå lejemålet for fejl og mangler straks efter indflytning. Fejl og mangler skal skriftligt rapporteres til administrationen ved udfyldelse af vores indflytningsblanket som vi udleverer og sammen udfylder under indflytningssynet. Såfremt du har yderligere tilføjelser til fejl og mangler i lejemålet, som dukker op ved din egen gennemgang, eller såfremt du mener at rapporten skal ændres, skal det noteres i et tillæg til rapporten som senest skal returneres til administrationen 14 dage efter lejeforholdets begyndelse. Derudover beder vi dig også inkludere billeder af de noterede fejl og mangler i tillæget, således det er dokumenteret.


Når vi har modtaget tillægget til indflytningsrapporten gennemgår du og en af vores repræsentanter i fællesskab lejemålet for de fejl, mangler og ændringer som du har konstateret. Tillægget bliver en del af indflytningsrapporten, når vi har lavet denne gennemgang og godkendt det.
Er der væsentlige mangler i lejemålet afhjælper vi disse inden for kort tid. Nogle fejl og mangler kan udbedres med det samme, mens andre tager længere tid at udbedre. Nogle fejl og mangler, vælger vi ikke at udbedre, og du vil derfor ikke hæfte for disse ved fraflytning. Vi vil naturligvis holde dig orienteret om arbejdet.

Hvornår modtager jeg nøglerne?

Vi udleverer nøglerne til lejemålet samt nøgler til ejendommens andre faciliteter, herunder skur/kælder med videre på indflytningssynet.


Hvor mange nøgler får jeg udleveret ved indflytning?

Du modtager to nøgler til boligen og to nøgler til hver af de ekstra faciliteter som følger med lejemålet (eksempelvis skur/kælderrum). Udlevering af antal nøgler fremgår af indflytningsrapporten.


Kan jeg tilkøbe ekstranøgler?

Du kan altid tilkøbe ekstranøgler. Du skal blot rette henvendelse til administrationen. Du kan se priserne her: Gebyrer


Kan jeg leje en nøgleboks?

Det er ikke alle vores ejendomme som er udstyret med nøglebokse som du kan leje.

Det er muligt at leje en nøgleboks hvis du bor på Søvej 1, 4140 Borup eller Søvej 3, 4140 Borup.
Du kan se prisen for leje af nøgleboks samt gebyrer såfremt lejet nøgleboks afleveres defekt eller låst: Gebyrer


Hvad skal jeg være opmærksom på i forbindelse med min nye bolig?

Det er altid en god ide, at du sætter dig ind i vores generelle regler for lejemålet inden du flytter ind i din nye bolig, såvel som inden du ønsker at foretage ændringer i boligen.
Du kan læse mere om reglerne her: Generelle regler for lejemålet